Register
A password will be e-mailed to you.

Igen i år, har der været og er stadig mange udbrud af den smitsomme og alvorlige svinesygdom afrikansk svinepest, i Estland, Letland, Litauen, Polen, Ukraine, Hviderusland og Rusland. Der ses udbrud både blandt vildsvin og tamsvin. Det er derfor vigtigt at de danske jægere, der går på jagt i de berørte land​e efter fx vildsvin, er opmærksomme på at minimere risikoen for at overfører sygdommen til danske svinebesætninger. Det gøres ved, at vaske og desinficere tøj, fodtøj og udstyr, der har været med på jagt, inden jægeren returnerer til Danmark. Det er forbudt at tage nedlagt vildsvinekød fra de berørte områder med tilbage til Danmark.

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark. I 2007 blev sygdommen for første gang konstateret i Georgien, og den blev herefter spredt til Armenien, Aserbajdsjan og Rusland. I 2012 blev det første tilfælde fundet hos tamsvin i Ukraine, og i 2013 rapporterede Hviderusland om deres første tilfælde af afrikansk svinepest, også hos tamsvin. I 2014 spredte svinepesten sig ind i EU til Estland, Letland, Litauen og Polen, både vildsvin og tamsvin.

For de lande hvor der er fundet afrikansk svinepest gælder det, at der er indført restriktioner for ind- og udførsel af svin, svinekødsprodukter og jagttrofæer. Hvad det helt præcist dækker over, kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside fvst.dk​

Fakta til jægerne om afrikansk svinepest

Kort over restriktionszoner i de baltiske EU lande, der har udbrud af afrikansk svinepest

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.