Register
A password will be e-mailed to you.

Jagtprøven – Teori og praktik

For at få jagttegn i Danmark skal man bestå den obligatoriske jagtprøve, der bliver afholdt af Skov- og Naturstyrelsen, der hører under Miljøministeriet. Jagtprøverne ledes og afgøres af vildtkonsulenterne i de forskellige skovdistrikter, og foregår normalt på lokale flugtskydningsbaner.

Prøven bliver afholdt 2 gange om året overalt i Danmark. Prøven omfatter en teoretisk og en praktisk prøve. Den teoretiske prøve består af 40 spørgsmål, med ja/nej svar eller billeder med 3 valgmuligheder. Der må højest svares forkert 4 gange. Dumpes til teoriprøven må man vente et halvår før man kan deltage i en ny jagttegnsprøve.

Den praktiske prøve, som afvikles i forlængelse af den teoretiske, skal sikre og dokumentere at jagttegnsaspiranten besidder en sikker våbenbetjening under jagtmæssige forhold, herunder passage af et gærde og en grøft. Endvidere skal der afgives skud efter 4 lerduer med haglgevær og der er pt. ikke krav at lerduerne rammes.

I den praktiske prøve er der indlagt 6 afstandsbedømmelser til råvildt, and, fasan, hare, ræv og gås opstillet på forskellige afstande. Det er tilladt at have en fejl i afstandsbedømmelsen.  Der er en svar tidsfrist på 5 sekunder ved hver af afstandsbedømmelserne.

Dumper man i den praktiske del af jagttegnsprøven, kan man deltage i en ny prøve i samme prøveperiode (samme dag eller få dage efter) uden at skulle bestå en ny teoriprøve.  Dumper man igen, skal hele prøven (både teori og praktik) omgøres, og dette kan først ske i den efterfølgende prøveperiode, dvs. halvåret efter.

Jagttegnsundervisning – hvordan foregår det?

Der er flere som udbyder jagttegnskursus og jagttegnsundervisning rundt omkring i hele landet. På Sjælland kan  Frijsenvang tilbyde mange forskellige jagttegnsundervisnings muligheder.

Jagttegn på aftenskolen for jagttegnsaspiranter i henholdsvis København og Gilleleje. Der er ca. 14 mødeaftener (1 gang ugentlig fordelt over 3,5 måned) samt 1 hel dag på skydebanen. Pris 2.600 kr.

VIP Jagttegnskurser med en varighed på 3 dage, som afholdes over 2 søndage og en lørdag, eller over 2 onsdage og en lørdag. Normalt er mødedagene med 14 dages mellemrum. Hele den relevante teori og al praktik, bliver grundigt gennemgået under kursusforløbet. Pris 3.995 kr.

Weekend jagttegnskurser med e-undervisning. Her foregår en stor del af jagtteori undervisningen gennem 6-7 ugentlige e-mail lektioner, hvorefter der afsluttes med 2 kursusdage (lørdag/søndag), hvor det obligatoriske Våbenkursus ligeledes finder sted. Pris 2.995 kr.

Har man ikke mulighed for at deltage i det normale undervisningsforløb, kan man få privat jagttegnsundervisning. Det er naturligvis relativt dyrt, men til gengæld kan man være medbestemmende for hvor og hvornår undervisningen skal finde sted.

Jagttegnselever som deltager på 3-dages VIP jagttegnskurser, 2-dages weekend jagttegnskurser med e-undervisning. modtager nøjagtig den samme jagttegnsundervisning, som deltagere på aftenskoleundervisningen. Forskellen ligger i måden kursusformen er opbygget samt at kurserne afvikles over hele dage. Der er således også fuld forplejning på dagskurserne og så er de blot en anelse mere komprimerede. Der stilles lidt større krav til ens egen læse disciplin, og det må forventes at der skal benyttes et par timer om ugen.

Hvilke emner undervises der i?

Der undervises i alt, hvad der kræves for at bestå jagtprøven:

  • Jagtloven
  • Vildtkendskab
  • Vildtbiologi
  • Våbenlære
  • Jagtformer
  • Sikkerhedsbestemmelser
  • Jagtetik
  • Skydeteknik
  • Det obligatoriske skydetekniske kursus

På jagttegnskurserne gennemgås de enkelte afsnit i lærebogen og der kan hele tiden stilles spørgsmål.

Kurserne lever op til de krav og retningslinjer som Skov- og Naturstyrelsen stiller om at dokumentere udvidet våbenbetjening i terræn, bedre indøvelse af skydeteknik, megen træning i afstandsbedømmelse samt indskydning og demonstration af haglvåben og haglbøsseammunition.

Under kursusforløbet afholdes teori prøver og praktiske prøver, der relaterer sig direkte til den obligatoriske jagtprøve. Dermed bliver jagttegnsaspiranterne velforberedte og klar til den endelige jagtprøve.

Frijsenvang har et dejligt undervisningslokale samt særskilt kantine, hvor der serveres frokost, morgenmad mv. Herudover er der fine udendørs forhold til træning i afstandsbedømmelse, våbenhåndtering, skydning mv.

Alle tilknyttede instruktører og jagttegnslærere er autoriserede våbenlærere og godkendte af Skov- og Naturstyrelsen. Flere er endvidere autoriserede jagtprøvecensorer, skydeinstruktører og riffelinstruktører.

Betingelser for deltagelse i jagttegnsprøven

Du skal være tilmeldt jagtprøven af en autoriseret våbenkursuslærer inden henholdsvis 14/2 og 18/7 for at komme til forårsprøverne i april/maj/juni eller efterårsprøverne i september/oktober.

Endvidere skal det dokumenteres at personen er indehaver af ”Bevis for deltagelse i Våbenteknisk Kursus”, som er underskrevet og stemplet af en autoriseret våbenkursuslærer.  Dette bevis skal fremlægges i forbindelse med prøven og uden det kommer du ikke til jagttegnsprøven.

Endvidere skal medbringes indkaldelse til jagttegnsprøven samt billedlegitimation (fx pas eller kørekort).

Hvem leder jagttegnsundervisningen på Frijsenvang og andre steder?

På Frijsenvang foretages undervisningen af 2 meget erfarne jagttegnsundervisere: Preben Flygel (67 år) varetager teori og Per-Ole Larsson (72 år) tager sig af den praktiske del af jagttegnsundervisningen. De har begge undervist i jagt over 35 år og har begge bragt mere en 4.000 elever til jagttegnsprøven.

De øvrige lærere er valgt på baggrund af deres store og gode pædagogiske evner samt for deres levende interesse for jagt faget og viden om samme.

Jagttegnsweekendkurser ledes undervisningen af Jesper Søgaard Jensen og Per-Ole Larsson samt med hjælp fra yderligere instruktører og jagttegnslærere i fornødent omfang.

Hvis du ønsker at høre mere om jagttegnskurser og jagttegnsundervisning, så er du velkommen til at tage kontakt til Per-Ole Larsson på mobiltelefon 2334 2696 eller på en e-mail kontakt@jagttegn.com

About The Author

Jæger & Nålepude

Jeg har været interesseret i naturen, dyrelivet og jagt så længe jeg kan huske. Hver gang der var mulighed for at komme med morfar på jagt og i naturen eller hjælpe til med opdræt og udsætning af fasaner og ænder, pasning og fodring, plantning og beskæring af træer, remiser mv, ja så var jeg med. Jagten har fulgt rigtig meget i mit liv og det gør den stadig. Jeg begyndte i 2009 at blogge om jagt og dette har siden udviklet sig Jægernes Magasin. Et medie jeg er stolt af at have været med til skabe og som i dag er med til at formidle viden om jagt i Danmark til kommende, nye og erfarne jægere. Jægernes Magasin havde ikke været det samme uden Jeres deltagelse, aktivitet og mange input i form af jagthistorier, kommentarer, debatter osv. Siden da er jeg begyndt at lave jagtfilm med mange spændende personer indenfor jagtens verdens, som alle ved en hel del mere om jagt end jeg selv. Forhåbentlig kan vi sammen formidle viden om jagt i Danmark endnu bedre til gavn for alle. Du er meget velkommen til at følge mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Nikolaj-Brandt/598311336890488

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.