Register
A password will be e-mailed to you.

Fødevareministeren har lyttet til jægere og ornitologere. De nye regler for slåning af brakarealer, der i første omgang er lagt frem af NaturErhvervstyrelsen, er blevet kritiseret for at skade rådyr og jordrugende fugle. Ministeren har besluttet, at markvildtet skal tilgodeses, når nye regler for arealstøtte træder i kraft i 2015.

Jeg har fundet en god løsning, hvor vi mindsker risikoen for, at fugle, rådyr, harer og andet markvildt går til under landmandens tidlige slåning af brakmarker. Jeg har lyttet til kritikken fra jægerne og ornitologerne”, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Forbud mod at slå brakarealer fra 1. maj til 31. juli fra 2015 NaturErhvervstyrelsen forlænger nu slåningsforbuddet med mere end en måned, så rålam og fugleunger er store nok til at flytte sig, når slåmaskinen nærmer sig.

I beskyttelsen af vildtet spiller landmændene en vigtig rolle. ”Danske landmænd kan gøre en stor forskel for, at mere vildt overlever ved at slå deres brakarealer så sent som muligt, og jeg håber, at landmændene gør deres yderste for at passe på vildtet”, siger Dan Jørgensen.

Fristen for slåning af brakarealer udskydes til den 15. september, så landmanden har mulighed for at udskyde slåningen mest muligt, og dyrelivet kan få fred også i sensommeren.

Der er gode råd at finde i pjecen ”Gode råd om vildtvenlig høst”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.