Register
A password will be e-mailed to you.

Opdatering på vildsvinets situation i Danmark lige nu…

Vildsvin påvirker naturen positivt og mindre positivt …

Det er uomtvisteligt at vildsvin påvirker de omgivelser de færdes i, når de bevæger sig rundt og søger efter føde. Føden finder de typisk ved at rode op i jorden, så de planter, rødder, udsæd og andet spiseligt der vokser på stedet, enten bliver ødelagt og på landbrugsmarker kan ikke ubetydelige markskader opstå. Men det er til stor gavn for biodiversiteten at de roder rundt på de bare pletter af opbrudt jord der ofte koloniseres af mere konkurrencesvage planter, der langsomt forsvinder igen, når mere konkurrencestærke igen tager over. Det betyder, at vildsvinene med deres roden rundt i jorden er med til at øge den biologiske mangfoldighed.

Lille Vildmose reservatet

Man har i Lille Vildmose reservatet oplevet, at den efterhånden store bestand af indhegnede vildsvin, har en yderst positiv effekt på sjældne og udryddelsestruede planter som for eksempel de fredede orkideer. Ligeledes er det en kendsgerning at vildsvin her en positiv indflydelse på blandt andet bøgetræers selvforyngelse. Ved gennemrodningen, graves olden og andre plantefrø dybere ned i jorden, hvor muligheden for spiring og roddannelse herunder også vækstmulighederne forøges betydeligt. Så der er absolut mange plusser der taler for at vildsvinene skal have adgang til den danske natur.

Markskader

Det er også faktum at vildsvinene jo nøjes ikke med bare at rode i skovbunden. Når fødemulighederne i skove og moser er knappe, søger de gerne ud på de nærliggende marker og æder afgrøder eller roder i jorden efter rødder, kartofler, majs og ensilagestakke. Her kommer de markskader, hvor udsæd som skulle være blevet til planteafgrøder, spises med stor velbehag af vildsvinene, ligesom hyppige trampeskader gennem korn og majs er de ting som landbruget med rette kan frygte. Men som vore naboer, tyskerne har lært kan man med afværgeafgrøder, foderpladser (Kirrungs platze) til at holde svinene i skoven med og en effektiv hegning, mest effektiv med kraftigt elhegn holde vildsvin fra både de dyrkede marker og lige så vigtigt holde vildsvinet adskilt fra landbrugets tamsvin.

Svinepest

Det er nok her at landbruget har det største troværdighedsproblem, ved at man påberåber sig at der skulle være en betydelig smittefare med den frygtede svine pest. En helt og aldeles ubegrundet og udokumenteret frygt. Den helt faktiske situation er at tager man vore nabolande Tyskland, Sverige eller Polen som i dag har en tæt bestand af vildsvin og konstaterer at vi i dag ikke har fritlevende vildsvin i Danmark, så vil den eksisterende smitte risiko være 1:1.000.000 og tager man så Danmark vurderet ud fra en tilsvarende bestandtæthed som i de nævnte lande, med vildsvin i Danmark så er risikoen 2:1.000.000!

Det er i min verden IKKE en betydelig risiko, men hysterisk indbildskhed som hvis det helt usandsynlige skulle ske IKKE vil have nogen nævneværdig betydning for afsætningsmulighederne af svinekød og derfor, heller ikke nogen nævneværdig økonomisk betydning for statskassen. Det er jo en kendsgerning at Tysk svinekød i dag eksporteres i ligeså stor stil som det danske svinekød og til stort set samme priser som det danske. I Tyskland formår man at producere uden at naturen og landskabet som i Danmark lider voldsomt, og mange steder ødelægges for stedse grundet intensiviteten og tilsidesættelse af gældende love og direktiver.

Vildsvin so med smågrise

Dette syn kan vi formentligt snart nyde i Danmark og glæde os over at naturen altså bare ikke sådan lader sig diktere, hverken af mennesker eller penge.

Næste side

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj