Register
A password will be e-mailed to you.

Opdatering på vildsvinets situation i Danmark lige nu…

Jægerne og Naturfredningsforeningerne vil gerne . . .

Vildsvin betragtes nogle steder som farlige og aggressive, men de farlige situationer opstår normalt først, når en so med unger føler sig truet, eller hvis et dyr bliver anskudt. Jægere, naturnydere og motionister og deres hunde er derfor de mest udsatte, hvorimod risikoen for andre mennesker, der færdes i skoven, sandsynligvis er minimal. Set i forhold til, de bestandtætheder der er, som i f.eks vore nabolande med vildsvin, så er de få tilfælde med situationer hvor mennesker, er i direkte konfrontation med vildsvin, og påføres skader mindre en 20 personer i alle registrerede tilfælde i de tre store land med vildsvin nemlig Sverige, Polen og Tyskland.

Men det skal ikke negligere at hvis man f.eks kommer mellem en so med smågrise og hun føler sig truet, så kan skader fra et vildsvin der angriber være omfattende og i sjældne tilfælde også have dødelig udgang. Når det en sjælden gang sker at et vildsvin angriber mennesker, så skyldes det ikke svinet lyst til at slås eller en naturlig aggressivitet, men derimod et helt naturligt moderinstinktet der gør at soen til enhver tid vil forsvare sit afkom.

Jægerne ser naturligvis frem til at vildsvinene får lov til at genindvandre og etablerer sig og er helt indstillet på at deltage aktivt i både, at være den regulerende mulighed for at tilpasse mængden af vildsvin ud fra det der anses som en bæredygtig bestand og som situationen er lige nu, så er både jagtorganisationerne og den lovgivning som er ikke eksisterende for vildsvinet i en fase hvor de begge sandsynligvis er lige så meget på bagkant med udviklingen som man også var i Sverige indtil man erkendte det. Når først vildsvinet har fundet
vej og egnede fourageringssteder, velegnede skjul og ynglepladser – så går det stærkt.

Danmarks Naturfredningsforening udtaler ”Vi mener, at vi vil have bred gavn af vildsvinet i vores natur. Gennem sit ”roderi” i skovbunden er vildsvinet med til at øge mangfoldigheden og afveksling i vores natur ved konkret at øge antallet af blomsterarter i skovbunden. Vildsvinet vil også give store oplevelser for alle naturglade danskere.” Danmarks Naturfredningsforening mener, at der er plads til vildsvinet i vores natur, og at de reelle problemer i form af skader på markafgrøder, skal håndteres, så den enkelte landmand ikke alene skal bære skaderne.

Jagttid og regulering

Vildsvin må reguleres hele året i henhold til bekendtgørelsen om vildskader og samtidig er der almindelig jagttid på vildsvin. I den fri natur må vildsvinene p.t. skydes hele året hvorimod der er en jagttid for: Orne, 1. september-31. januar, samt jagttid for: So/grise, 1. oktober-31. januar som alene gælder for jagt på vildsvin i hegn.

Vildsvin i sne

En væsentlig forudsætning for at vi i Danmark på kortere sigt skal kunne opleve et syn som ovenstående foto er at Naturstyrelsen øjeblikkeligt får et påbud om at indstille nedskydningen af vildsvin. Det næste er så at de jægere der engang i mellem er så heldige at de får vildsvin for på jagterne herhjemme undlader at nedskyde disse få individer der skal udgøre grundstammen til en kommende bestand. Man kan derfor kun have en hovedrysten tilovers, for disse heldigvis få skydegale tosser, som ikke kan tåle at se et vildsvin på
den frie vildtbane. De gavner ikke den mulighed som rigtig mange naturelskere og jægere har for om få år kan have stor fælles glæde af. De tænker ikke længere end til deres egen næsetip og så kan de jo være lovlig undskyldt! Disse såkaldte jægere er dog ikke vildsvinets værste fjende det er derimod en frygtindgydende, og velorganiseret mindretals gruppering som du kan læse mere om på den næste side.

Vildsvin i skoven

Undlad for alt i verden at skyde vildsvin du ser under jagt, nyd synet og tænk på at du kan være medvirkende til at bestanden får ro og tid til at etablere sig. Observer og lave eventuelt en foderplads, hvor du kan tage gode fotos og følge vildsvinene på tæt hold. Og undlad så at skrive og fortæl for meget om dem.

Næste side

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj