vildsvine familie foto janet morrell

Vildsvin (Sus scrofa)

Vildsvinet Sus scrofa er en hjemmehørende art i Danmark, men det blev udryddet i 1800- tallet. Siden har der været flere eksempler på, at individer er indvandret fra Tyskland. En egentlig bestand opstod dog før...