Register
A password will be e-mailed to you.

Indledning

Debatten om vildsvin i Danmark er en, der deler vandene. Hver gang der dukker ny information om vildsvin, der er blevet set inden for landets grænser, følger der en ophedet diskussion. Typisk trækkes fronterne op med jægere og andre naturentusiaster på den ene side og folk med interesse i landbruget på den anden. Vi så her på Jægernes Magasin for nyligt indslaget ”Vildsvinefamilie set i Jylland” og i marts måned vores egen artikel ”Vildsvinet – En retmæssig beboer i den danske natur eller fjende af milliard-industri?”, der igen vakte denne debat til live.

I øjeblikket er politikken den, at de skal skydes væk. De fleste af os har en holdning til, hvad der skal ske med vildsvinet, men det er de færreste af os, der har undersøgt sagen nærmere. Vi har derfor her på redaktionen sat os for at undersøge, hvad den reelle risiko er ved at lade vildsvinet vende tilbage til Danmark.

Vi har i denne artikel trukket på udgivelser fra officielle organer inden for dansk og udenlandske forskning for at danne et overblik over, hvilke fordele og ulemper, der kan være ved at have vildsvin i den danske natur. Alle kilder kan findes på sidste side af artiklen. I den følgende artikel har vi fokuseret på, hvad der umiddelbart udgør de største bekymringer. Først og fremmest kigger vi nærmere på, hvilke konsekvenser det kan have for landbruget. Dernæst lægges der vægt på, hvad det vil gøre for den danske natur at have fritlevende vildsvin.

Dansk landbrug og svineproduktion

Dansk landbrug udgør cirka 2,5% af det danske BNP, det er derfor ganske forståeligt, at folk går i forsvar, når der er en potentiel trussel imod en del af det. Derudover er det et af de mest traditionsrige og historisk set indflydelsesrige erhverv i Danmark. I 2012 var der 4.181 landbrugsbedrifter beskæftiget med produktion af svin (Statistik svin 2012). Der blev ligeledes i 2012 produceret 29,1 million svin i Danmark. Af de 29, 1 millioner svin blev 66,7% slagtet inden for landets grænser. Cirka 84 % procent af alt svinekød eksporteres, hvilket gør Danmark til verdens største netto eksportør af svinekød (Ibid.). Det siger sig selv, at folk inden for landbruget ikke er indstillede på at risikere en industri, der hvert år sørger for indtægter i omegnen af 26 milliarder kroner.

Udbredelse af svinepest i det danske landbrug, vil ikke blot være altødelæggende for den enkelte landbrugsdrivende der rammes, men det vil også have indflydelse på et stort segment i den danske industri. Det er dog problematisk at afvise tanken om vildsvin i landet uden at have undersøgt til bunds præcis, hvor stor en risiko det udgør for dansk landbrug. I 2008 satte en forskningsgruppe sammensat af folk fra Dansk Fødevare- og Veterinærforskning sig for at lave en gennemgående undersøgelse og risikoanalyse af, hvad den reelle risiko ved at introducere vildsvin i den danske natur er. Dette mundede ud i rapporten Wildrisk.

Svinepest og andre smitsomme sygdomme

Vi har i Danmark ikke set et udbrud af svinepest siden 1933. Dermed ikke sagt, at risikoen for at det vender tilbage ikke er tilstede. Svinepest er en yderst smitsom virusinfektion, der kan smitte tamsvin såvel som vildsvin. Svinepest kan smitte på tværs af svineracer og kan spredes luftbåret. Det kræver dog relative korte afstande før luftbåren spredning kan finde sted, men det kan sagtens lade sig gøre på tværs af indhegninger eller mellem to nærtliggende svinestalde (VSP 2013). I skrivende stund er der taget forholdsregler op for at undgå indførsels af virusset i Danmark. Det der anses for de største risikoområder i øjeblikket er;

 • Indførsel af svin til avl
 • Svinetransporter der krydser landets grænse
 • Jægere, der har været i kontakt med svin (vilde OG tamme) i udlandet + importeret kød herfra (lovligt OG ulovligt)
 • Import af svinesæd til inseminering

Næste side

4 Responses

 1. ove kjær kristensen

  I Polen hvor man har mange vildsvin, har man på 1,5 år registreret 66 tilfælde af svinepest. Det er især de små svinebesætninger der er særligt udsatte. I de store svinebesætninger har man dobbelt hegn, ligesom last og bil transport til og fra svinebesætninger bliver desinficeret. Hvis vi skulle eliminere risikoen for svinepest i Danmark, var det måske også en god ide med dobbelt hegn, især omkring de fritgående økologiske grise?

  Svar
 2. Per Nørgård Smed

  Når nu jægernes magasin / Jeppe Theil Mogensen, vil lave en UVILDIG undersøgelse af ricsi vurdering af vildsvinene, som jo allerede er i fuld gang med at etablere sig i DK. Så er det yderstvigtigt at I ikke kun lægger Wild Risk rapporten der jo som de fleste rapporter er bestillingsarbejde og betalt af Dansk Svinelandbrug og deres organisationer. Men tager f.eks. de tyske veterinærer rapporter om vildsvin jeg har liggende på facebook FRIVILDSVIN.DK der mere uvildig giver et retvisende billede af den relle risiko. Jeg kan her nævne at det er vurderet og beskrevet af tyske vildsvine eksperter, som trods alt har haft med vildsvin i en betydelig årerække, at hvis man tager status som i dag 2013 hvor vi officielt ikke har vildsvin i DK så er smittefaren for svinepest o.a. smittefarlige sygdomme 1 til 1.000.000,00 og hvis vi idag havde en tilsvarende bestan som vi idag ser i Tyskland, Polen og Sverige, så vil smitterisikoen være – hold nu fast 2: 1.000.000,00 altså fuldstændig ubetydelig! Ser man så på tyskproduceret svinekød fra tamsvin så har men ikke nogen problemer med at få omsat alt det svinekød man kan producere, heraf en stor del til export og det endda ofte til priser der ligger over de danske exportpriser eller på samme niveau. Derfor skal vi ikke kun tage stiulling til om vi vil have vildsvin, men også om ulven, mårhunden o.s.v. for alle dyr som naturligt indvandrer skal vel være lige velkommen det skal vel hverken jægere eller svinebønder bestemme?

  Svar
 3. Thomas Taulbjerg

  Spændende artikel, dog kan jeg ikke lade være med at tænke på ulven.
  Den har nu fået opholdstilladelse fordi den var her for 199 år siden.
  Det var vildsvinene også.
  Hvis holdningen er at tillade vildt som har været en naturlig del at den danske natur for mange år siden , ja så må det gælde alle dyr.
  Der bliver af og til set vildsvin på den frie vildt bane, så de er her og har været her længe og endda uden at der er udbrudt svinepest og mange andre sygdomme.

  Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj