Register
A password will be e-mailed to you.

Afsluttende bemærkninger

Der er ingen tvivl om at genintroduktionen af vildsvin i den danske natur vil øge risikoen for en sygdomsepidemi i dansk svineavl. Alt empirisk data tyder dog på, at denne risiko er minimal. Den største risiko for smitte af de danske tamsvin stammer stadig for de menneskelige faktorer der er i spil i industrien. En bestand af vildsvin i Danmark vil også potentielt kunne forlænge en eventuel epidemi, hvis det spreder sig til den vilde bestand. Dog er der mange strikse protokoller og forholdsregler i spil. Dette bevirker at det næsten er en umulighed. Det er heller ikke fundet sted andre steder, med forholdsregler for at imødegå dette problem.
Med hensyn til ødelagte skovarealer og afgrøder, har erfaringen vist i andre lande med vilde bestande af vildsvin, at dette relativt effektivt kan imødegås med fodring og periodisk indhegning af sårbare områder. Derudover introduceres der en ny attraktiv jagtbar vildtart i den danske natur, der kan bidrage med indtægt som kompensation for det tabte. Dette har især vist sig i vores nabolande med vilde bestande af vildsvin.

Vildsvinet vil også kunne hjælpe et skridt på vejen mod en større artsdiversitet i skovene, på det botaniske område, og de vil have kan have en positiv effekt på den naturlige foryngelse af skoven (Asferg ). Det er fuldt forståeligt, at dansk landbrug ikke er interesserede i den øgede risiko vildsvin i Danmark vil bringe, hvor forsvindende lille den end måtte være. Dansk landbrug er i forvejen presset økonomisk med en samlet gæld på over 350 mia. Danske kroner (Danmarks Satistik 2012). Det sidste der er interesse for er øget risiko.

Det virker som en overreaktion og til dels hyklerisk at skyde samtlige vildtlevende vildsvin bort, når man andre steder har større problemer med vildtet, men ikke har tilladelse til at gøre noget ved det. En bestand af vildsvin i Danmark udgør en meget lille trussel. Det er derimod hovedsageligt blot til gene for en stor industri. Er dette virkelig en undskyldning for at holde dem væk, når de kan bringe både større artsdiversitet, sundere skovarealer og potentielt en ny intægtskilde til jordejerne med sig?

Bibliografi

4 Responses

 1. ove kjær kristensen

  I Polen hvor man har mange vildsvin, har man på 1,5 år registreret 66 tilfælde af svinepest. Det er især de små svinebesætninger der er særligt udsatte. I de store svinebesætninger har man dobbelt hegn, ligesom last og bil transport til og fra svinebesætninger bliver desinficeret. Hvis vi skulle eliminere risikoen for svinepest i Danmark, var det måske også en god ide med dobbelt hegn, især omkring de fritgående økologiske grise?

  Svar
 2. Per Nørgård Smed

  Når nu jægernes magasin / Jeppe Theil Mogensen, vil lave en UVILDIG undersøgelse af ricsi vurdering af vildsvinene, som jo allerede er i fuld gang med at etablere sig i DK. Så er det yderstvigtigt at I ikke kun lægger Wild Risk rapporten der jo som de fleste rapporter er bestillingsarbejde og betalt af Dansk Svinelandbrug og deres organisationer. Men tager f.eks. de tyske veterinærer rapporter om vildsvin jeg har liggende på facebook FRIVILDSVIN.DK der mere uvildig giver et retvisende billede af den relle risiko. Jeg kan her nævne at det er vurderet og beskrevet af tyske vildsvine eksperter, som trods alt har haft med vildsvin i en betydelig årerække, at hvis man tager status som i dag 2013 hvor vi officielt ikke har vildsvin i DK så er smittefaren for svinepest o.a. smittefarlige sygdomme 1 til 1.000.000,00 og hvis vi idag havde en tilsvarende bestan som vi idag ser i Tyskland, Polen og Sverige, så vil smitterisikoen være – hold nu fast 2: 1.000.000,00 altså fuldstændig ubetydelig! Ser man så på tyskproduceret svinekød fra tamsvin så har men ikke nogen problemer med at få omsat alt det svinekød man kan producere, heraf en stor del til export og det endda ofte til priser der ligger over de danske exportpriser eller på samme niveau. Derfor skal vi ikke kun tage stiulling til om vi vil have vildsvin, men også om ulven, mårhunden o.s.v. for alle dyr som naturligt indvandrer skal vel være lige velkommen det skal vel hverken jægere eller svinebønder bestemme?

  Svar
 3. Thomas Taulbjerg

  Spændende artikel, dog kan jeg ikke lade være med at tænke på ulven.
  Den har nu fået opholdstilladelse fordi den var her for 199 år siden.
  Det var vildsvinene også.
  Hvis holdningen er at tillade vildt som har været en naturlig del at den danske natur for mange år siden , ja så må det gælde alle dyr.
  Der bliver af og til set vildsvin på den frie vildt bane, så de er her og har været her længe og endda uden at der er udbrudt svinepest og mange andre sygdomme.

  Svar

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj