Register
A password will be e-mailed to you.

Vildtpleje

Jagtnyheder og artikler om naturpleje og vildtpleje i primært Danmark. Læs aktuelle og historiske artikler om vildtpleje og få et indblik i, hvordan udviklingen har været gennem tiderne.
Der er kommet mere fokus på vildtpleje og naturpleje og det nødvendige sammenspil der skal være mellem jægere, landmænd samt øvrige grønne organisationer og naturelskere i al almindelighed. Vildtpleje og naturpleje gavner ikke kun jægeren og de jagtbare vildtarter, idet vildtplejetiltagene medfører flere insekter, ukrudtsfrø, færre rovdyr som ræv og krage og alt dette bidrager til flere småfugle og rigere planteliv.

marhunden_pa_video

Jagt på mårhunde en succes

22 % flere mårhunde blev skudt i 2012 i forhold til året før. I 2012, registrere Naturstyrelsen, det største antal døde mårhunde herhjemme nogen sinde. 128 mårhunde og adskillige af disse blev registreret i...
vandlob_foto_nicholas_a._tonelli

390 millioner til vandløb

Danmarkshistoriens største naturgenopretningsprojekt af vandløb er en realitet. Foto Nicholas A. Tonelli Ny tilskudsordning giver mulighed for at genåbne 200 km rørlagte vandløb og fjerne 1.500 spærringer. ...
Vedligehold levende hegn i december

Reviret i december

Vildtpleje i december Selv om jagtsæsonen vel nærmest er på sit højeste, her i slutningen af november, er der stadigt ting du kan gøre på dit revir. Når du nu er rundt på reviret, kunne du jo lige tage et lille kig på de levende hegn samt remisser. På mi...
Gravhund

Løse hunde i skoven

Løse hunde I går havde jeg en af de mindre gode oplevelser. På min tur rundt i skoven, for at tjekke rævegravene, vil min ruhårede dværggravhund  pludseligt ikke lystre mig, og trækker helt vildt i linen for a...
Krage på jagt.

På reviret i september

Reviret i september Selv om jagt sæsonen så småt er gået i gang, med jagt på ænder og gæs, er der stadigt mange vildtpleje tiltag som der kan udføres, jeg vil her give lidt inspiration til hvad du med fordel kan gøre for at gøre dit revir mere atraktivt for v...
Bøgeskov

Bæredygtigt Skovdrift

Skovejere skal kunne søge tilskud til at lave naturplaner og drive bæredygtig skovdrift. Det vil skabe bedre levevilkår for både plante- og dyrelivet i private skove. Miljøminister Ida Auken har sikret penge...
Judasmårhund med GPS

Mårhund på Rømø

Rømø er den sydligste af de danske vadehavsøer og øen rummer et rigt fugleliv. Naturen består af vader, marsk, sandstrand, klitter, klithede, plantager, strandenge og  søer og det meget forskellige natur på et ...
vildtpleje jagt

Vildtpleje

Vildtpleje, en opgave for os jægere. Stadigt mere intensivt landbrug med større og større marker, gør desværre livet surt for vores markvildt, hare, agerhøne, fasan, lærker og viber trives ikke godt i monotome store marker. Selv små tiltag, kan være det...

Bison er igen på dansk jord

Lørdag den 9. juni indvier Miljøminister Ida Auken, at der er kommet en ny dyreart til Danmark. Der er kommet syv europæiske bisoner til Almindingen på Bornholm, et projekt der har været undervejs de sidste to år. Læs også: Bison i dansk natur Europæisk ...
europæisk bison

Bison i Dansk natur

I slutningen af maj måned i år udsættes der vilde europæiske bisoner (Bison Bonasus) på Bornholm. Bisonen er Europas tungeste landdyr med en vægt på og til ca. 900 kg og en længde på 2 - 3,5 meter. Bisonerne...
Dådyr udsat på Fyn

Dådyr udsat på Fyn

Hjortelaug Assens på Fyn har udsat 40 drægtige dåer, som et forsøg på at øge dåvildtbestanden lokalt. Hjortelauget har ved samme lejlighed henstillet til området jægere, at de ikke skyder dåvildt. I første...
Mårhund Nyctereutes procyonoides

Meld en mårhund er en succes

Mårhund telefonen har været åben i 1,5 måned og er indtil videre en succes. Telefonen ringer dagligt og projektlederen, Trine Jensen, fra Naturstyrelsen vurderer at 10-20 personer ringer hver uge. Det er primæ...
mårhund nyctereutes procyonoides

Judas mårhund udsat ved Varde

Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund udsatte en såkaldt judas mårhund på Nørholm hede nordøst for Varde. En mårhund som er blevet fanget levende, steriliseret og udstyret med et GPS-halsbånd kaldes en judas mårhund. Judas mårhunde benyttes til at finde a...
Jagt udlejes aarhus kommunale skove

Jagt i kommunale skove i Aarhus

Aarhus Kommune ejer ca. 1.800 ha skov og et notat tilbage fra 1997 vurdere at ca. 500 ha er anvendelig til jagt. Den konservative Niels Christian Selchau-Mark forslår at udleje denne del til jagt, for at se ...
Affald i skoven

Grønne organisationer glade for randzonerne

Direktørene for de grønneorganisationer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet mener at randzonerne er en gave til den danske befolkning og naturen. Læs også: Fri adgang til randzonerne Organisationerne er meget en...
ræve med ræveskab

Ræveskab i Nordvestsjælland

Ræveskab i Odsherred Rævene i Odsherred på Nordvest Sjælland har været under særlig pres fra skabsmiden Sarcoptes Scabiei det sidste halve års tid. Miden er en hudsnylter, som lever og formere sig lige under...
mette gjerskov

Fri adgang til randzonerne

Fødevareminister Mette Gjerskov vil give fri adgang til alle danskere til de kommende randzoner på private jorde. Randzoneloven er en del af Grøn Vækst-plan, hvor der udlægges dyrknings, gødsknings, og sprøjtefrie randzoner på op til 10 meters bredde langs ...
Harer i marken.

Landmænd hjælper agerhøns og harer

Videncenteret for Landbrug har gennemført et naturforvalnings projekt,  hvor formålet var at sætte fokus på landmanden som naturforvalter. Markvildtet mangler levesteder i det opdyrkede landbrugsland, hvilket gør det svært for harer og agerhøns at finde fød...
Ræv i sneen

Stadig ræve på Aarø

Den årlige rævejagt på Aarø blev afholdt i weekenden og bød på lidt af en overraskelse, nemlig flere ræve end forventet. Formanden for Aarø Jagtforening, Jens Erik Nielsen, havde forventet der var én ræv til...
Mårhund Nyctereutes procyonoides

Mårhundejagt ved Outrup

Mårhunde reguleringsjæger, Peter Schmidt Nielsen, blev noget overrasket på en mårhundejagt i sidste uge, hvor jægernes stod klar ved mårhunde-graven. Ud af graven kommer først en "gammel kending", en judas-mårhunde han, den næste mårhund som fanges er minsa...
ræv over isen

Jagten på Aarø’s ræve fortsætter

I isvinteren 1995/96 lykkes det et par ræve at gå over isen fra fastlandet til Aarø. Siden har jægerne forsøgt at få ræven væk fra øen igen, for at sikre ynglepladserne til øens fuglevildt. Jens Erik Nielsen, som er formand for Aarø Jagtforening, oplyser at...
dådyr på fanø

Problemer på Fanø med dådyr

Dådyrene giver problemer på Fanø, idet dyrene bevæger sig rundt på vejene samt færdes i folks haver. Dådyr i haven var også et problem hos husejere på Als. Derudover er dådyrene til gene for den naturlige besta...

Tilmeld dig Jægerbrevet

Jægerbrevet er Jægernes Magasins nyhedsbrev, og det giver dig eksklusiv adgang til bl.a.:

✅ Tips, tricks, guides og jagthistorier af jagteksperter

✅ Konkurrencer og rabatkoder til jagtbutikker

✅ Tests af jagtudstyr og jagttøj