Register
A password will be e-mailed to you.

Vildt

Jagtnyheder og artikler om vildt i Danmark. Vi har ikke kun fokus på jagtbare vildtarter, men også invasive og jagtbeslægtede vildtarter som bæver, ulv og lignende. Læs historiske nyheder om vildt i Danmark.
Der er svært at gøre op, hvor mange arter der i Danmark, men Natyrstyrelsen skønner der er omkring 210 fuglearter, 49 pattedyr, 5 krybdyr og 14 padder. Hvoraf der må drives jagt på i alt ca. 50 vildtarter, som fordeler sig på både pattedyr og fugle.

europæisk bison

5 bisonkalve på Bornholm

De syv bisoner der blev udsat i Almindingen på Bornholm i 2007 er nu blevet til 13. I denne sommer er der født fem kalve. "Hver af de seks hunner i den oprindelige flok har nu fået en kalv. Det er vi meget t...
Spættet sæl foto Arnstein Rønning

Det er ikke sælpest

En obduktion af fire sæler fra Anholt fastslår, at der ikke er tale om et udbrud af sælpest. Konklusionen er, at de ca. 45 døde sæler ikke er døde af sælpest, som tidligere har ramt Danmark og udryddet mange sæ...
Sælpest Anholt

Tredje udbrud af sælpest i Danmark?

Sidste gang en epidemi af sælpest ramte Danmark var i april 2002. Også den gang blev de første sæler fundet på Anholt. Herefter bredte epidemien sig hurtig til andre sællokaliteter i Kattegat, Skagerak og Østersøen. Udvikling i sælbestanden Sælbestanden af s...
Agerhøns foto Keith Laverack

Agerhønsene er gået på reden

Det er tiden hvor agerhønsene går på reden. Hunnen ligger mellem ca. 10 og 20 æg, og hun ruger alene ca. 23-25 dage på reden. Efterfølgende bliver ungerne omkring reden i ca. 12 dage. I øjeblikket kan du som...
Bison foto USFWSmidwest

Tre nye bisoner på Bornholm

Der er kommet fire bisoner mere til den bornholmske bestand i Almindingen siden udsætningen i 2012. Foto USFWSmidwest, Flickr. I 2012 blev der udsat 7 europæiske bisoner i Danmarks tredjestørste skov, Almindingen på Bornholm, som er på 3.800 ha. Sidste ...
Ulvekobbel Foto Douglas Smith

Første ulvekobbel i Danmark

Foto af et ulvekobbel fotograferet i en amerikansk naturpark. Foto Douglas Smith, Flickr. I slutningen af januar i år optog Ulvetracking.dk flere hyl, som er en gruppe frivillige, der arbejder for at registrere ulvens bevægelsesmønster i Danmark med det fo...
Bekæmpelse af sæler

Sælen som skadedyr

Skydepræmiering 1889 - 1927 I slutningen af 1800-tallet begyndte sælernes levevis at kollidere med menneskets. Jagten på sæler blev mindre attraktiv fordi mineralsk olie blev tilgængelig og billigere end animal...
Mink foto Paco Gómez

Kampen mod minken fortsætter

Naturstyrelsen fortsætter kampen mod minken i Danmark. Foto Paco Gómez, Flickr.com Den seneste uge har der floreret forskellige overskrifter i medierne om, at Naturstyrelsen har opgivet at bekæmpe fritleven...
mårhund

Kampen mod mårhunden fortsætter

Mårhunden ser nuttet ud, men den gør absolut ingen gavn i den danske natur. Tværtimod er den lille mårhund en trussel mod hjemmehørende arter, og derfor har Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund besluttet at fortsætte et samarbejde om at bekæmpe den invasive...
TV2Fri kronhjort kadaver

LIVE kamera fra naturen

TV2Fri sender fra i dag og de næste 10 dage programmet "Naturen LIVE - hvem kommer til middag". Der er placeret en kronhjort kadaver et sted i den danske natur og opsat flere kameraer som live filmer 24 time...
Skarv (phalacrocorax carbo)

Skarven er i tilbagegang

Ynglebestanden af skarv er faldet med ca. 36% siden 2006 i Danmark. Foto Ferran Pestaña, Flickr. Ynglebestanden af skarv i Danmark er faldet med ca. 36% siden 2006, fra 39.000 til nu 25.000 ynglepar i 2013. Naturstyrelsen udgav i 2009 en revideret forva...
Vildtudbytte 2012-2013

Stigende vildtudbytte

I jagtsæsonen 2012/13 blev der nedlagt i alt 2.368 millioner stykker vildt, hvilket var en stigning på 9% i forhold til sidste år, svarende til 189.906 stykker vildt. Nye vildtarter på vildtudbytteskemaet I t...
Ulve hvalpe i Danmark Foto peupleloup

Tegn på ulve hvalpe i Danmark

Optagelser af ulvehyl, fra et uoplyst sted i Jylland, stammer sandsynligvis fra de første ulve hvalpe på den frie vildtbane i 200 år i Danmark. De ønsker ikke at oplyse lokaliteten af hensyn til beskyttelse af ...

Pels og skind til fluebinding?

Hvordan skal skind og pels bevares til fluebinding? Foto Project Healing Waters Fly Fishing - Northern VA, Flickr. Vi har modtaget nedenstående spørgsmål fra Brian, og da der sikkert er nogen af jer der både er lystfiskere og fluebindere, sender vi spørgsm...
kronvildt foto lhoon

Kronvildtet i vækst på Sjælland

Skov & Landskab vurderer den nuværende bestand af kronvildt på Sjælland til 1.300 dyr og bestanden er fortsat i vækst. De tre største områder med kronvildt på Sjælland er Gribskov, vestsjællandske Åmose og de midtsjællandske skove omkring Haslev, derudover...

Gåsegrib set i Jylland

Gåsegribben er en sjælden fuglegæst i Danmark. Fuglen er kun observeret 5 gange i Danmark. Foto Luc Viatour, Flickr. Gåsegribben (Gyps fulvus) er en yderst sjælden gæst i Danmark, som blev observeret den 14. juni af en ornitolog i Jylland ved Kåstrup nord ...
ulve_i_danmark_foto_robert_dewar_0

Ulvedrab i Danmark?

Dansk Naturfredningsforening har bedt Politiet undersøge om der er sket ulvedrab i Danmark. Foto Robert Dewar, Flickr Danmarks Naturfredningsforening har bedt Midt- og Vestjyllands Politi undersøge om der e...
article placeholder

Mårhunde udsat på Fyn

Der er på nuværende tidspunt ikke bekræftet mårhund på Fyn, men der er regelmæssigt meldinger fra lokale, som mener at have set et dyr de ikke kender. Mårhunden kan forveksles med en grævling eller den anden in...
rådyr foto

Rådyr (Capreolus capreolus)

Rådyret Capreolus capreolus bredte sig efter sidste istid til Danmark, hvor det er blevet jaget siden stenalderen. Da nytåret blev skudt ind til fejring af et nyt århundrede, 1800 tallet, var rådyret godt på vej til at blive skudt væk. Øget skovhugst betød, at...
rudel davildt. Foto Jim Champion,

Udsat dåvildt skaber problemer

En initiativgruppe bestående af lodsejere og jagtforeninger har fået tilladelse af Naturstyrelsen til at udsætte dåvildt i området mellem Asaa og Voerså i Nordjylland øst for Dronninglund. Dåvildtet er forbl...